Kloakarbejde

Derfor er vores kloakker så vigtige

image

editorial

Det er de færreste der tænker over at vores nuværende kloaksystem kun er omkring 150 år gammel og det endnu ikke er alle der er tilkoblet systemmet. Områder der er tyndt befolket mangler stadig og må benytte sig af septiktanke, som de får tømt når de er fulde.

Vores kloaksystem er vigtigt for vores almene sundhed blandt andet pga rotter. Tidligere blev køkkenaffald mm smidt ud af vinduerne og når det blev alt for slemt blev der sendt folk ud og rydde op. Det betød i praksis at rotter boede sammen med mennesker og da de kan overføre smitte fra andre dyr til mennesker havde det stor betydning for vores sundhed. Er du i tvivl om hvor stor kan du slå den sorte død op. Der døde 25% af Europas befolkning af pest. En sygdom der blev spredt af rotter.

image

Nutidens kloakarbejde

I dag foregår meget kloakarbejde med at reparerer nuværende kloakrør. Det skyldes blandt andet at vejret har ændret sig markant og vi få flere skybrud. Noget vores kloaksystem ikke er lavet til at kunne håndtere. 

Har du mistanke om at din kloak ikke fungere optimalt eller er der begyndt at lugte af kloak, skal du kontakte din lokale kloakmester. Det kunne f.eks. være https://www.tjkloakservice.dk/kloakarbejde.

Din autoriseret kloakmester vil komme og foretage en TV-inspektion af din kloak og hvis han finder fejl, det kunne f.eks. være et forstoppelse eller et hul vil han efter aftale udbedre fejlen. Når du har en kloakmester ude så få ham til samtidig at undersøge om der sidder et filter på den del af kloakken der fører op til din bolig. Et filter på den del af kloakken sikre at du ikke vil få uvelkommen besøg af rotter via kloakken.

Har du et sommerhus der ikke er tilknyttet sommerhuset og vil du gerne have et badeværelse skal du have en samletank. Det skal godkendes af kommunen og kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.