misbrugsbehandling

Opnå et liv uden misbrug med effektiv misbrugsbehandling

Opnå et liv uden misbrug med effektiv misbrugsbehandling

editorial

Misbrugsbehandling er den oplagte og helt rigtige løsning for dig, hvis du eller en af dine pårørende har et misbrug af alkohol, medicin, hash eller andre former for stoffer. Ved at tilknytte dig et behandlingscenter for misbrug vil du af professionelle fagfolk få de helt rette værktøjer til at komme ud af problemet og dermed opnå effektiv misbrugsbehandling. Du vil altså få råd og vejledning til, hvordan du på bedst mulig måde opnår et liv uden et misbrug – hvad enten du selv er misbruger af rusmidler eller er pårørende. 

Hvad er et misbrug?

Et misbrug kan defineres som en bestemt slags adfærd. Denne adfærd er i høj grad kendetegnet ved et mønster i brugen af rusmidler eller lægemidler, som vil medføre fysisk, psykisk eller social skade. Unde
rsøgelser peger på, at omkring 50.000-55.000 unge i alderen 15-24 år har problemer med rusmidler. Denne del af de unge kan opdeles i to grupper. Den første gruppe er de unge, som har en særdeles omfattende brug af rusmidler, hvilket indebærer daglig eller næsten daglig brug af rusmidler. Den anden gruppe er de unge, der har et lidt mindre brug, end hvad dem i den første gruppe har. Stadig har denne gruppe dog et brug af rusmidler, hvor man tydeligt kan se, at misbruget går ud over deres hverdag og deres daglige fungerende.

Hvem bliver ramt af et misbrug?

Selvom at det i dag ikke er så uset, at folk benytter sig af rusmidler, i særdeleshed unge, så er det stadig svært at pege på, hvad det er, der gør, at lige netop enkelte personer udvikler disse rusmiddelproblematikker. Man har dog med tiden fundet frem til, at det er et komplekst sammenspil mellem nogle faktorer i den enkeltes livssituation, der blandt andet kan medvirke til et misbrug. Ens livssituation dækker over flere ting såsom ens baggrund, aktuelle situation, relationer, udfordringer og ressourcer. Disse er altså alle nogle faktorer, der kan have indflydelse og være medvirkende til udvikling af et misbrug. Dette skyldes, at disse faktorer kan fungere som risikofaktorer, der gør den enkelte sårbar i forhold til udviklingen af rusmiddelproblematikker.

Bed om hjælp, hvis du tror, du har et misbrug

Det er dog desværre langt fra alle med en bekymrende brug af rusmidler, der vælger at tilknytte sig et behandlingscenter for misbrug. Dette er på trods af, at det er en unægtelig god idé at kontakte professionelle og fagkyndige for at få en snak om problemet. Hos et behandlingscenter kan man få behandlingstilbud og rådgivning, der er tilpasset den enkeltes hverdag, og man vil få den strukturerede og professionelle behandling, som et misbrug, i langt de fleste tilfælde, kræver.